Στη σελίδα αυτή αναρτώνται βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων πολιτών προς αναζήτηση εργασίας σε ιδιωτικούς φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ (ιατρεία-εργαστήρια-πολυϊατρεία)

Ντούρου Μαρία -βιογραφικό σημείωμα  28/06/2023

Βιογραφικό σημείωμα-Καραπετσάνου Ζωή 17/07/2023

Κωνσταντίνα Σοφία-Βιογραφικό σημείωμα-2023

Βιογραφικό Σημείωμα-Παναγιώτα Πάνα-28-08-2023

Βιογραφικό Νικολία Πανούτσου