ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5278/17-11-2022

Μετά την υπ’ αριθμόν πρωτ 169335 (14/11/2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 16ης/11/2022 με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Μαστοράκου Άννα

Αντιπρόεδρος : Σβόλης Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας : Πατριαρχέας Γεώργιος

Ταμίας: Παπαδημάτος Παναγιώτης

 

Μέλη:

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Δάβουλος Χρήστος

Ζαμπάκης Πέτρος

Ζιαζιάς Δημήτριος

Λουκοπούλου Παρασκευή

Παπαβασιλοπούλου Μαρία

Σωτηρούδης Απόστολος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Τσόχατζης Στυλιανός

 

 Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου          Γεώργιος Πατριαρχέας

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4984/24-10-2022

Έπειτα από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας στις 16/10/2022 ανακοινώνονται συνοπτικά αποτελέσματα:

 

 • Έχοντες δικαίωμα ψήφου 1.895
 • Ψήφισαν: 1.144

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.104 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 131 11,9 % 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 127 11,5 % 1
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 186 16,8 % 2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 93 8,4 % 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 567 51,4 % 7

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Δάβουλος Χρήστος

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Σωτηρούδης Απόστολος

 • ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Ζιαζιάς Δημήτριος

Τσόχατζης Στυλιανός

 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Μαστοράκου Άννα

Πατριαρχέας Γεώργιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Ζαμπάκης Πέτρος

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Παπαβασιλοπούλου Μαρία

Λουκοπούλου Παρασκευή (Βιβή)

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ

 

1.090 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 158 14,5 % 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 103 9,4 % 1
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 165 15,1 % 2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 107 9,8 % 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 557 51,1 % 5

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Σωτηρούδης Απόστολος

 • ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Ζιαζιάς Δημήτριος

Τσόχατζης Στυλιανός

 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Μαστοράκου Άννα

Μαστρονικολής Νικόλαος

Πατριαρχέας Γεώργιος

Μαρούλης Ιωάννης

Γκορίλας Θωμάς

1ος επιλαχών: Γκλιάτης Ιωάννης

 

 

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.055 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 99 9,4 % 0
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 113 10,7 % 1
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 136 12,9 % 1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 141 13,4 % 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 566 53,6 % 3

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Λιβιεράτος Έκτορας (τακτικό μέλος)

Γούδας Λεωνίδας-Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

 • ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Σεργίου Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

Κούγελου Σταματία (αναπληρωματικό μέλος)

 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γιαννάκενας Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)

Κυριακοπούλου Θεοδώρα (Δώρα) (Αναπληρωματικό μέλος)

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Γατοπούλου Αικατερίνη (Πρόεδρος)

Κουρελέας Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)

Γκορίλας Θωμάς (τακτικό μέλος)

Καρατζάς Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Φωκαεύς Ελευθέριος (τακτικό μέλος)

Παπανίκος Ιωάννης (Αναπληρωματικό μέλος)

Ζήσης Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος)

Βασιλόπουλος Ανδρέας (Αναπληρωματικό μέλος)

 

 

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

875 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 177 20,2 % 0
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 231 26,4 % 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 467 53,4 % 2

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Κούκιος Κωνσταντίνος

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Κλινάκη Άννα

Σουγλέρη Μαρία

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                                                                       Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου                                                             Γεώργιος Πατριαρχέας

 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προς

τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. Πρωτ.: 4841/14-10-2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα των εκλογών προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση κατά την προσέλευσή σας.

Οι εκλογές ως γνωστό θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 από την ανατολή (07:34 π.μ.) μέχρι την δύση (6:46 μ.μ.) του ηλίου στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου

 • ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο χρώματος λευκού με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
 • ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρώματος ροζ με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
 • ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή χρώματος πράσινου με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια &
 • ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. χρώματος μπλε με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.

Ο εκλογέας μετά την παραλαβή των ανωτέρω αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μπορεί να προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.

Αναλυτικά:

 • Για το ΔΣ από 0 έως και 13 σταυρούς. Οι επικεφαλής των συνδυασμών χρειάζονται σταυρό προτίμησης.
 • Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από 0 έως και 6 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και από 0 έως και 6 σταυρούς για τα αναπληρωματικά μέλη
  • Οι υποψήφιοι Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό
 • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή από 0 έως και 3 σταυρούς &
 • Για τους εκπροσώπους στον ΠΙΣ από 0 έως και 10 σταυρούς. Οι επικεφαλής των συνδυασμών χρειάζονται σταυρό προτίμησης.

Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Επίσης αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σας επισυνάπτεται λίστα υποψηφίων ανά συνδυασμό και όργανο.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Άννα Μαστοράκου                     Γεώργιος Πατριαρχέας


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Προς τα μέλη

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. πρωτ.: 4716/7-10-2022

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ενόψει των αρχαιρεσιών του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου μας (Βότση 42, 2ος όροφος) κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και δύναται να διορθωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον.

Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (δηλ. έως 10/10/2022, ώρα 2 μ.μ.). [Ν. 4512/2018, Άρθρο 304, παρ 1  β)]

 

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζονται ότι:

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 από την ανατολή (07:34 π.μ.) μέχρι την δύση (6:46 μ.μ.) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276)
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Άννα Μαστοράκου                     Γεώργιος Πατριαρχέας


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αρ. πρωτ.: 4298/16-09-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αρ. πρωτ. 3760/5-9-2022 πρόσκληση προς τα μέλη του Ι.Σ. Πατρών περί διενέργειας αρχαιρεσιών στις 16/10/2022
 2. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 305
 3. τις υποβληθείσες στην Πρόεδρο του Ι.Σ. Πατρών εμπρόθεσμες αιτήσεις συνδυασμών περί ανακήρυξης υποψηφίων
 4. τη διαπίστωση εκπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες του ΙΣΠ,
 5. την από 16/9/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

τα παρακάτω μέλη του ανά συνδυασμό ως υποψήφια για την ανάδειξή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβούλιου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον ΠΙΣ, ανάλογα με τις υποβληθείσες αιτήσεις:

 

Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αβραμοπούλου Ευδοξία Βασιλείου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Αλεξανδροπούλου Βικτωρία Νικολάου Παιδιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Αρβανίτη Ανθούλα Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Βούρτσης Διονύσιος Nικολάου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Δάβουλος Χρήστος Γεωργίου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Δραγώτης Κωνσταντίνος Ευθυμίου Χειρουργικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζανιά Ασημίνα Δημητρίου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Θεοφιλάτος Αθηναγόρας Ευαγγέλου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Κακατσίδης Βασίλειος Φώτη Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κασσάρα Διονυσία – Μαρία Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Κοχλιάδης Χάρης Ιωάννη Ενδοκρινολογίας – Διαβήτης – Μεταβολισμός ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Κωστούλας Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Λαζαράτος Γεώργιος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Λάτα Ελένη Δημητρίου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Λουριδά Θεώνη Γεωργίου Γαστρεντερολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Μανιάς Όθων Κωνσταντίνου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπρατσιάκου Αδαμαντία Ανδρέα Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Μωρίκη Γεωργία Κωνσταντίνου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Νιάρου Βασιλική Ιωάννη Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Νταντίνης Κοσμάς Πέτρου Ουρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαγεωργίου Αγγελική Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαγεωργίου Γεώργιος Αθανασίου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
Ροδοπούλου Γεωργία Πέτρου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Σακαρέλλος Παναγιώτης Γεωργίου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Σταθόπουλος Χρήστος Παναγιώτη Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Συροκώστα Ιουλία Κωνσταντίνου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ταγκαλάκη Αναστασία Οδυσσέα Παιδιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Τερζής Ευστάθιος Κωνσταντίνου Νευρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος Φωτίου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Χρήστου Ανδρέας Πασχάλη Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ

 

Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι)

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αντωνέλη Μαρία Κωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Γιαννακοπούλου Φωτεινή Ανδρέα Ψυχιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Γούδας Λεωνίδας – Κωνσταντίνος Kωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
Ζούπας Γεώργιος Αριστομένη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Κατσιμπρής Ιωάννης – Ελευθέριος Μερκουρίου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κουρή Αναστασία Κωνσταντίνου Αγγειοχειρουργικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Κουτσούρη Χριστίνα – Παναγιώτα Παναγιώτη Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Λαμπίρης Νικόλαος Hλία Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Λεβεντέλη Σοφία Βλασίου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Λιβιεράτος Έκτορας Γεωργίου Εσωτερικής Παθολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
Ντούβας Ιωάννης Γεωργίου Αγγειοχειρουργικής ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ντουραντώνης Δημήτριος Ιωάννη Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Σίντου Ελένη Δημοσθένη Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος Δημητρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σπηλιοπούλου Μαγδαληνή Ιωάννη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Σπυρόπουλος Σπυρίδων Δημητρίου Γαστρεντερολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σωτηρούδης Απόστολος Φροίξου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τριαντόπουλος Αλέξιος Γεωργίου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Χάχαλης Γεώργιος Νικολάου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ

 

Γ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Ανδρέου Μαρίνα Γεωργίου Εσωτερικής Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Ανδρικόπουλος Οδυσσεύς Ανδρέα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Αντωνοπούλου – Νικολετάκη Νικολίνα Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Βίτσα Λαμπρινή Κωνσταντίνου Παιδιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γαραντζιώτου Διονυσία Γεωργίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γιακουμής Αναστάσιος Παναγιώτη Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιαμαρέλου Αδαμαντία Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιαννικοπούλου Ηλιάνα Ιωάννη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γλεντής Απόστολος Αχιλλέα Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γουλιμή Ευαγγελία Ιωάννη Ουρολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γραμματικόπουλος Γεράσιμος Γρηγορίου Νευρολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Δεδοπούλου Παρασκευή Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Δελαβίνια Χριστίνα Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Δελαστίκ Άννα – Λίζα Γεωργίου – Γασπάρ Αιματολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Ευφραιμίδης Γεώργιος Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος Κωνσταντίνου Εσωτερικής Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Καλαφατέλη Μαρία Ευαγγέλου Γαστρεντερολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Κανελλάκης Παναγιώτης Αναστασίου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Καπλάνης Χαράλαμπος Ανδρέας Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Καρκανιά Αγλαΐα Ευαγγέλου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Κελεσίδου Ουρανία Αναστασίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Κοντογιάννης Σταύρος Στέργιου Ουρολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Κούγελου Σταματία Κωνσταντίνου Αιματολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
Κούνας Κωνσταντίνος Λυμπερίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος Μιλτιάδη Χειρουργικής ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Μαγκλάρας Νικόλαος Αθανασίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ΕΜΕΙΣ Εξελεγκτική
Μπέλλου Αγγελική Ζώη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Μπογιατζόπουλος Νικόλαος Ηλία Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Μυλωνάς Νικόλαος Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Οικονόμου Χρυσούλα Θεοδώρου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Παπαγεωργίου Δημήτριος Παναγιώτη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Παπαγεωργίου Χρίστος Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Προκάκης Χρήστος Λαζάρου Χειρουργικής Θώρακος ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Σεργίου Αθανάσιος Κων/νου Αναισθησιολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
Σερπάνος Δημήτριος Σωτηρίου Εσωτερικής Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σίνος Γεώργιος Βασιλείου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σκλάβου Χριστίνα Γεωργίου Αναισθησιολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σολωμός Θεόδωρος Χαριλάου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Στογιαννίδου Ελένη Δημητρίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Σωτηροπούλου Μαρία Αποστόλου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Τσόλκα Νίκη Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Τσουνάκος Σπυρίδων Χαραλάμπου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Τσόχατζης Στυλιανός Χάρη Χειρουργικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Υφαντής Σωτήριος Αγγέλου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ
Ψαρομυάλου Αικατερίνη Αθανασίου Εσωτερικής Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ

 

Δ. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννη Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Αδαμοπούλου Ελένη Iωάννη Εσωτερικής Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ανθρακόπουλος Μιχαήλ Βασιλείου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Αρμένη Αναστασία Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΣΙ ΔΣ
Βογιατζής Γρηγόριος Σταματίου Αναισθησιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Nικολάου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γεωργόπουλος Νεοκλής Ανδρέα Ενδοκρινολογίας – Διαβήτης – Μεταβολισμός ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιαννάκενας Κωνσταντίνος Χρήστου Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος & ΠΙΣ
Γρηγοράκης Λυκούργος Λεωνίδα Ακτινολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Δουμανάς Κωνσταντίνος Παναγιώτη Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κάρδαρη Μαρία Ιωάννη Κυτταρολογίας ΕΣΙ Εξελεγκτική
Κούκιος Κωνσταντίνος Iωάννη Εσωτερικής Παθολογίας ΕΣΙ Εξελεγκτική
Κουλουμπή Κωνσταντίνα Aριστοτέλη Ενδοκρινολογίας – Διαβήτης – Μεταβολισμός ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Παναγιώτη Χειρουργικής ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αναπληρωματικό μέλος
Κωστακιώτης Δημήτριος Aνδρέα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαργαρίτης Βασίλειος Γρηγόριου Γαστρεντερολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
Μαρκέτος Γρηγόριος Κων/νου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μιχαλάκη Μαρίνα Aλεξάνδρου Ενδοκρινολογίας – Διαβήτης – Μεταβολισμός ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ξαπλαντέρη Παναγιώτα Αθανασίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Αντωνίου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαδέας Ευάγγελος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπακωνσταντίνου Παντελής Κωνσταντίνου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Πέτσας Ανδρεας Μιχαήλ Εσωτερικής Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης Ηρακλή Νευρολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Σαρρής Βασίλειος Ελευθερίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σιαβελής Χρήστος Παναγιώτη Νεφρολογίας ΕΣΙ Εξελεγκτική
Τζαβάρας Πλούταρχος Χρήστου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τζικάκης Ιωάννης Σταύρου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τρίγκα Μαρία Γερασίμου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τσιώτος Παναγιώτης Δημητρίου Γαστρεντερολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ

 

 

Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.Σ.Υ.)

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αγγελοπούλου Δήμητρα Μιχαήλ Χωρίς ειδικότητα (Ιδιότητα Γενικής Ιατρικής) ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Αλεξοπούλου Μαρία Κωνσταντίνου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Βαρέλη Αναστασία Χρήστου Χειρουργικής Παίδων ΙΑΣΥ ΔΣ
Βασιλόπουλος Ανδρέας Δημητρίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αναπληρωματικό μέλος
Βάσσης Κωνσταντίνος Θωμά Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Βρεττός Θεοφάνης Χρήστου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Γατοπούλου Αικατερίνη Θεοφίλου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
Γεωργιοπούλου Βασιλική Bασιλείου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Γιαννακόπουλος Πέτρος Αθανασίου Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Γιώτη Μαρία Χρήστου Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Γκλιάτης Ιωάννης Δημητρίου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Γκορίλας Θωμάς Ιωάννου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Γούτου Παναγιώτα Σωτηρίου Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Δανίκας Δημήτριος Διονυσίου Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Δαρζέντας Αντώνιος Xαραλάμπους Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Διαμαντή Βασιλική Νικολάου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΙΑΣΥ Εξελεγκτική
Ζαμπάκης Πέτρος Eυάγγελου Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ζήσης Θεόδωρος Γεωργίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ αναπληρωματικό μέλος
Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέα Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ηλιοπούλου Μαρία Ιωάννη Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Καρατζάς Γεώργιος Εμμανουήλ Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Καργιώτης Οδυσσέας Νικολάου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Καριώρη Ελευθερία Παναγιώτη Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Καρόκης Δημήτριος Κωνσταντίνου Ρευματολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Κατσάνος Κωνσταντίνος Νικολάου Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Κλινάκη Άννα Ανδρέα Καρδιολογίας ΙΑΣΥ Εξελεγκτική
Κουρελέας Σωτήριος Ανάργυρου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
Λιάτσικος Ευάγγελος Νικολάου Ουρολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Λουκοπούλου Παρασκευή Νικολάου Εσωτερικής Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Μαργαρίτης Εμμανουήλ Γεωργίου Χειρουργικής Θώρακος ΙΑΣΥ ΔΣ
Μαρούλης Ιωάννης Χαραλάμπου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαστοράκου Άννα Νικολάου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαστρονικολής Νικόλαος Στέλιου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μηχανετζή Αγγελική Παναγιώτη Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ Εξελεγκτική
Μπακαλιού Αναστασία Κωνσταντίνου Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπαρδούσης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπελέζος Θεόδωρος Κωνσταντίνου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπουρλής Κωνσταντίνος Διονυσίου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Μπράχου – Ξενάκη Ζωή Κωνσταντίνου Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ αναπληρωματικό μέλος
Νικολάου Αθανάσιος Νικολάου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Νικολάου Ανδρέας Σπυρίδωνος Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ευαγγέλου Νευροχειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Παναγιωτοπούλου Ελένη Σταύρου Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ΙΑΣΥ Εξελεγκτική
Παναγόπουλος Ανδρέας Mαρίνη Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Παπαβασιλοπούλου Μαρία Φωτίου Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Παπαδημάτος Κυρηναίος Γερασίμου Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Παπαδημάτος Παναγιώτης Νικολάου Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Παπανίκος Ιωάννης Βασιλείου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ αναπληρωματικό μέλος
Παρίδης Λεωνίδας Κωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Πατριαρχέας Γεώργιος Βασιλείου Ακτινολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος Αλεξίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Σιαμπαλιώτη Αθηνά Iπποκράτη Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Σινωπίδης Ξενοφών Θεμιστοκλή Χειρουργικής Παίδων ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Σουγλέρη Μαρία Γεωργίου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ Εξελεγκτική
Τριάντος Χρήστος Κωνσταντίνου Γαστρεντερολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσίρος Αριστείδης Nικολάου Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσιτσάρας Χαράλαμπος Διονυσίου Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Φίλιας Αθανάσιος Νικολάου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Φούζας Σωτήριος Νικολάου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Φωκαεύς Ελευθέριος Δημητρίου Ουρολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
Χαβελές Ιωάννης Γεωργίου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Χριστόπουλος Αντώνιος Ιωάννη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Χριστοπούλου Αθηνά Νικολάου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Άννα Μαστοράκου                     Γεώργιος Πατριαρχέας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Αρχαιρεσιών ΙΣΠ 2022.pdf

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αρ. Πρωτ.: 3760/05-09-2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σύμφωνα με:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄) όπως ισχύουν
 2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία αρχαιρεσιών των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, όπως κοινοποιήθηκε με τα υπ’ αρ. πρωτ.: 12729/27-5-2022 & 13481/26-8-2022 έγγραφά του
 3. τις από 27/06/2022 και 29/8/2022 αποφάσεις του

 

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του σε διενέργεια αρχαιρεσιών την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 από την ανατολή (07:34 π.μ.) μέχρι την δύση (6:46 μ.μ.) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324, παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4633/2019)
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. [άρθρο 276 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4965 (ΦΕΚ 162Α/2-9-2022)]
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

 

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες διέπεται αυστηρά από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΙΝ)

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες έχουν:

 1. οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση. (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1, περ. β). [Σημ.: Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν. (Άρθρο 293, παρ 2.)]
 2. όσοι δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2 περ. γ)
 3. όσοι έχουν εξοφλήσει την εισφορά του τρέχοντος έτους 2022 οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών δηλαδή έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 3 μ.μ. (Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που εξοφλήσουν την εισφορά τους ηλεκτρονικά όπως αποδεικνύεται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα) (Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ). (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2, α)

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ)

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου έχουν τα μέλη που:

 1. είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δηλ.: εξόφληση εισφοράς έτους 2022 έως την Πέμπτη 15/09/2022, ώρα 2 μ.μ. (Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ).  ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2
 2. δεν έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ. (Η απαγόρευση ισχύει για μια πενταετία από την τιμωρία. Σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτάται το δικαίωμα αυτό) (άρθρο 304, παρ 2)
 3. δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2)
 4. δεν έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. (Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση) (άρθρο 304, παρ 2)
 5. αν εκτεθούν ως υποψήφιοι εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. (Παρ 1,2,4 άρθρου 279)
 6. αν εκτεθούν ως υποψήφιοι του Πειθαρχικού Συμβουλίου, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλη) να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο ιατρικό σύλλογο. (Άρθρο 324 παρ.2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4633/2019)
 7. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι. (Άρθρο 293, παρ 2.)

 

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 1. Οι υποψήφιοι εντάσσονται είτε σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι. (Άρθρο 305 παρ. 1).
 2. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων. [Άρθρο 305 παρ. 1]. (Ως εκ τούτου ανά όργανο: α) για το Διοικητικό Συμβούλιο έως και 26 υποψήφιοι β) για τακτικά μέλη Πειθαρχικού έως και 12 υποψήφιοι και έως και ισάριθμα αναπληρωματικά, γ) για εκπρόσωποι στον ΠΙΣ έως και 20 υποψήφιοι και δ) για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως και 6 υποψήφιοι).
 3. Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. (Άρθρο 305 παρ. 1).
 4. Η ανακήρυξη υποψηφίων για τα όργανα του ΙΣΠ ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών (ΕΔΩ) ή μεμονωμένων υποψηφίων (ΕΔΩ) υποβαλλόμενης στην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 2 μ.μ.. (Άρθρο 305 παρ. 2). Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων. Άρθρο 305 παρ. 3. (Η βεβαίωση αυτή σε ό,τι αφορά στους συνδυασμούς θα εκδοθεί αυτεπαγγέλτως από τον ΙΣ Πατρών εφόσον πληρούνται τα κριτήρια υποψηφιότητας ανά υποψήφιο μετά την κατάθεση της αίτησης του συνδυασμού).
 5. Όσον αφορά στους συνδυασμούς, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού και υποβάλλεται πρωτότυπη. (Άρθρο 305 παρ. 2). Δύναται δε να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συνδυασμού.
 6. Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου θα ανακηρύξει με έγγραφη ανακοίνωση τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Συλλόγου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ispatras.gr),. (Άρθρο 305 παρ. 2).
 7. Ο κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος ορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, με έναν (1) αναπληρωτή, από τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας. (Άρθρο 306 παρ 5).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

 1. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 θα εκτεθεί στα γραφεία του Συλλόγου κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (έως 10/10/2022, ώρα 2 μ.μ.). [ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1 β όπως ισχύει με το Άρθρο τέταρτο του Ν. 4565 (ΦΕΚ 173/2-10-2018)]
 2. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν (Άρθρο 306 παρ 6.)
 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, εφόσον εκλέγουν έδρα, την πρώτη έδρα από εκείνες που τους αναλογούν καταλαμβάνει ο υποψήφιος πρόεδρος του συνδυασμού, θεωρώντας ότι έλαβε ως σταυρούς το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τις υπόλοιπες έδρες καταλαμβάνουν τα αμέσως επόμενα πλειοψηφήσαντα υποψήφια μέλη του συνδυασμού (Άρθρο 324 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4633/2019)
 4. Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του με οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους ΙΣ Πατρών ή διαβατήριο κλπ) (Άρθρο 306 παρ 6.)
 5. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής. (Άρθρο 306 παρ 7).
 6. Η ψηφοφορία λήγει με την δύση του ηλίου, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι. Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της μπορεί να υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη (Άρθρο 306 παρ 8).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΙΣΠ 2022.pdf


Οδηγίες ψηφοφορίας για Α.Μ.Ε.Α.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022