Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα: «Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patients – Satellite symposium and consensus meeting», Θεσσαλονίκη 6-7 Ιουνίου 2014

Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα: «WorkingGrouponObesity, DiabetesandtheHighRiskPatientsSatellitesymposium andconsensusmeeting», που θα πραγματοποιηθεί στις 6 –7 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο ELECTRAPALACEστη Θεσσαλονίκη.

Τελικό πρόγραμμα

Το Δελτίο Εγγραφής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.praxicon.gr/hypertension.html

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 6822310 460 682, 2310 460 6522310 460 652
Fax. 2310 435064
[email protected], www.praxicon.gr