Προκυρήξεις Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκυρήξεις Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1) Προκήρυξη 19 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

2) Προκήρυξη 6 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

3) Προκήρυξη 2 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

 

Δείτε πιο αναλυτικά τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η: Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

Προκήρυξη 2η: Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

Προκήρυξη 3η: Ιατρικών Λειτουργών