Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)    4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

2)    1 κενή θέση Φαρμακοποιού

3)    1 κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος)

4)    1 κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας)

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η

Προκήρυξη 3η

Προκήρυξη 4η