ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 3 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 1 σύμβασης έργου 1 ψυχιάτρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΣΥΝΑΨΗ-3-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Γέφυρες Ζωής» 

Κοινωνικός και Κοινοτικός Σταθμός Ψυχικής Υγείας 

του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία- ΣΟΨΥ Πάτρας

Κανάρη 74, Πάτρα

Κτίριο εργαστηρίων: Σισίνη 6, Πάτρα

2610621273

6977452647