Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων/πιστοποιητικών για την ανανέωση των αδειών οδήγησης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Δείτε την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ:


Δείτε την ανακοίνωση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΕΔΩ

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό ειδικότητας Παθολόγου

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό ειδικότητας Οφθαλμίατρου

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό από παραπομπή/ΩΡΛ/Νευρολόγου/Ψυχίατρου


Ενημέρωση της 27/1/2022 από Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας που αφορά στη συμπλήρωση του πεδίου που αναφέρεται για την ικανότητα ή μη του ατόμου να οδηγεί δίκυκλο

«…παρακαλούμε όπως  ενημερώσετε τα μέλη σας  που εξετάζουν υποψηφίους οδηγούς ή οδηγούς για ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης  με  την  ψηφιακή καταχώρηση των Ιατρικών Πιστοποιητικών και συγκεκριμένα του πεδίου που αναφέρεται για την ικανότητα ή μη του ατόμου να οδηγεί δίκυκλο, ότι το ερώτημα αυτό είναι ανεξάρτητο  με το αν ο οδηγός είναι κάτοχος κατηγορίας δικύκλου ή μοτοσικλέτας κατά το χρόνο της εξέτασης.  Αφορά μόνο στην καταλληλότητα ιατρικώς  του οδηγού να οδηγεί δίκυκλο. 

Αν ο ιατρός τον κρίνει κατάλληλο να οδηγεί δίκυκλο θα επιλέξει  ΝΑΙ , έστω και αν δεν έχει δίπλωμα  για δίκυκλο.  

Αν τον θεωρεί ακατάλληλο να οδηγεί δίκυκλο θα επιλέξει βεβαίως ΟΧΙ, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι δίπλωμα δικύκλου.

Αν επιλεγεί κατά λάθος το ΟΧΙ,  εισάγεται ο κωδικός 10800 , που τον  καθιστά μη ικανό να οδηγεί δίκυκλο  και του απαγορεύει να προβεί και σε οποιαδήποτε επέκταση σε κατηγορία δικύκλου στο μέλλον.»

 


Δείτε το ΦΕΚ ΦΕΚ Β’ 5703/9-12-2021 τΒ΄ Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης


Ενημέρωση από ΠΙΣ (3/1/2022)


Ενημέρωση από ΠΙΣ (22/2/2022)

Τιμολόγηση των ιατρικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 26 του ν. 4850/2021


Δείτε έγγραφο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Έντυπα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών” με ημερ.: 14/6/2022


Ενημέρωση από ΠΙΣ 28-9-2022 (Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από κρατικά ιδρύματα)

&