Ανοιχτή Επιστολή Υγειονομικών για εισφορές ΤΣΑΥ

 Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΕΟΟ ΠΦΣ ΠΚΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥ