Σχέδια σύμβασης με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΕΕ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΕΕ 2

Διαδικασία ελέγχου από ΙΕΕ