Skip to content

Ετικέτα: ΕΟΠΥΥ


ΦΕΚ 4949/10-11-2020 Τβ Καθορισμός σύνθεσης και τρόπου λειτου

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310 Καθορισμός σύνθεσης και τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)....