Skip to content

Ετικέτα: ΕΟΠΥΥ


ΦΕΚ 4586/16-10-2020 τΒ Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες...

ΦΕΚ 4583/16-10-2020 τΒ Τροποποίηση Υπ. Απόφασης της 2.2.2017

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3γ/Γ.Π. 58976/2.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των...