ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Προς τα μέλη

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. Πρωτ. 5144/3-9-2018

 

Αγ. Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ενημερώνει τα μέλη του ότι με βάση την από 16/3/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που ελήφθη κατά την 56η συνεδρίασή του οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Βάσει των άρθρων 304 παρ. 1, 324 παρ 1, 276  και 314 παρ 1  του Ν. 4512/2018, ο αριθμός των εκλεκτέων μελών ανά όργανο είναι:

  1. Δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο
  2. Προέδρο, Αντιπρόεδρο, έξι (6) τακτικά μελή και ισάριθμα αναπληρωματικά του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  3. Δέκα (10) εκπροσώπους του Ι.Σ. Πατρών στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου &
  4. Τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή

Επισυνάπτεται η απόφαση του ΠΙΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου                             Γεώργιος Πατριαρχέας