Προς τα μέλη Ιατρικού Συλλόγου  Αρ. πρωτ.: 6985/31-10-2018  Αγαπητοί συνάδελφοι,  Έπειτα από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας στις 14/10/2018 και μετά την αποστολή όλων των εγγράφων προς τον αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς επικύρωση, σας αποστέλλονται για ενημέρωσή σας συνοπτικά αποτελέσματα:
 • Έχοντες δικαίωμα ψήφου 1.500
 • Ψήφισαν: 1.077

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.042 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) 54 5,2 % 1
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 91 8,7 % 1
Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 106 10,2 % 1
Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 120 11,5 % 2
Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 101 9,7 % 1
Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 570 54,7 % 7
Εκλέγονται ανά συνδυασμό: Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) Γατοπούλου Αικατερίνη, ψήφοι 45 Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, ψήφοι 57 Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) Σωτηρούδης Απόστολος, ψήφοι 67 Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) Ζιαζιάς Δημήτριος, ψήφοι 88 Τσόχατζης Στυλιανός, ψήφοι 65 Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) Τζαβάρας Πλούταρχος, ψήφοι 39 Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) Μαστοράκου Άννα, ψήφοι 520 Πατριαρχέας Γεώργιος, ψήφοι 280 Σκρουμπής Γεώργιος, ψήφοι 262 Σβόλης Κωνσταντίνος, ψήφοι 188 Καρατζάς Νικόλαος, ψήφοι 183 Καρούζος Νικόλαος, ψήφοι 174 Παπαδημάτος Παναγιώτης, ψήφοι 131  

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ

1.033 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) 75 7,3 % 1
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 108 10,4 % 1
Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 71 6,9 % 1
Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 143 13,8 % 1
Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 95 9,2 % 1
Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 541 52,4 % 5
Εκλέγονται ανά συνδυασμό: Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) Γατοπούλου Αικατερίνη, ψήφοι 51 Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, ψήφοι 66 Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) Σωτηρούδης Απόστολος, ψήφοι 53 Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) Ζιαζιάς Δημήτριος, ψήφοι 86 Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) Πατρωμάς Βασίλειος, ψήφοι 46 Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) Μαστοράκου Άννα, ψήφοι 422 (συμμετοχή ex officio)   Μαστρονικολής Νικόλαος, ψήφοι 252 Σκρουμπής Γεώργιος, ψήφοι 230 Πατριαρχέας Γεώργιος, ψήφοι 213 Μαρούλης Ιωάννης, ψήφοι 143 Μαζαράκης Ανδρέας, ψήφοι 140

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

998 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.) 59 5,9 % 0
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) 70 7,0 % 0
Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) 74 7,4 % 1
Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) 186 18,7 % 1
Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 149 14,9 % 1
Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 460 46,1 % 3
Εκλέγονται ανά συνδυασμό: Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.) Λιβεράτος Έκτορας (τακτικό μέλος) Γούδας Λεωνίδας-Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος) Β. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) Κατσακούλης Ευάγγελος (τακτικό μέλος) Γιακουμής Αναστάσιος (αναπληρωματικό μέλος) Γ. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) Γιαννάκενας Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) Σούφρας Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος) Δ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) Καραΐνδρος Ιωάννης (Πρόεδρος) Μπουρλής Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος) Αντωνάκης Γεώργιος (τακτικό μέλος) Καρατζάς Γεώργιος (τακτικό μέλος) Κουρελέας Σωτήριος (τακτικό μέλος) Κότσιφας Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό μέλος) Ζήσης Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος) Παπαλάμπρου Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος)

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

795 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
Α. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 257 32,3 % 1
Β. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) 538 67,7 % 2
Εκλέγονται ανά συνδυασμό: Α. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) Πατρωμάς Βασίλειος, ψήφοι 173 Β. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.) Γκορίλας Θωμάς, ψήφοι 265 Σουγλέρη Μαρία, ψήφοι 145

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

     Άννα   Μαστοράκου           Γεώργιος   Πατριαρχέας

________________________________________________________________________

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ

Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αριθ. Πρωτ.: 6398/5/10/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ενόψει των αρχαιρεσιών του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου μας (Βότση 42, 2ος όροφος) κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και δύναται να διορθωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον.

Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (δηλ. έως 8/10/2018, ώρα 2 μ.μ.). [Ν. 4512/2018, Άρθρο 304, παρ 1  β)]

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζεται ότι:

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 από την ανατολή (07:32 π.μ.) μέχρι την δύση (6:49 μ.μ.) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:

 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276) 
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

     Άννα   Μαστοράκου           Γεώργιος   Πατριαρχέας

________________________________________________________________________

Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία της 14ης Οκτωβρίου 2018

Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αρ. Πρωτ.: 6234/2-10-2018 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα των εκλογών προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση κατά την προσέλευσή σας. Οι εκλογές ως γνωστό θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:
 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276)
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου
 •  [list type=check_list]
  • ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο χρώματος λευκού με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
  • ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρώματος ροζ με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
  • ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή χρώματος πράσινου με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια &
  • ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. χρώματος μπλε με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.
  [/list]
Ο εκλογέας μετά την παραλαβή των ανωτέρω αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μπορεί να προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Αναλυτικά:
 •  [list type=arrow_list]
  • Για το ΔΣ από 0 έως και 13 σταυρούς
  • Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από 0 έως και 6 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και από 0 έως και 6 σταυρούς για τα αναπληρωματικά μέλη
   • Οι υποψήφιοι Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό
  • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή από 0 έως και 3 σταυρούς &
  • Για τους εκπροσώπους στον ΠΙΣ από 0 έως και 10 σταυρούς
  [/list]
(Σημ.: Οι επικεφαλής των συνδυασμών χρειάζονται σταυρό προτίμησης) Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Επίσης αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα. Τέλος, ενημερώνουμε ότι κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής. Σας επισυνάπτεται λίστα με  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ & ΟΡΓΑΝΟ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Άννα Μαστοράκου            Γεώργιος Πατριαρχέας

 

________________________________________________________________________

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αρ. πρωτ.: 5902/19-9-2018

ΘΕΜΑ: «Απόσυρση υποψηφιότητας ενόψει των αρχαιρεσιών του ΙΣ Πατρών της 14ης/10/2018» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έχοντας υπόψη:
 1. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄)
 2. την υπ’ αρ. πρωτ.: 5780/14-9-2018 ανακήρυξη υποψηφίων του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που αφορά στις Αρχαιρεσίες της 14ης/10/2018
 3. την από 15/9/2018 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου του ΙΣΠ
 4. την υπ’ αρ. 5844/17-9-2018 απόφαση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών περί ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ. 5780/14-9-2018 ανακήρυξης υποψηφίων του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που αφορούν στις Αρχαιρεσίες της 14ης/10/2018 κατά το σκέλος που αφορά στην ανακήρυξη του μέλους του Ι.Σ. Π. κ. Παπαδά Θεοδώρου του Αθανασίου ως υποψηφίου του συνδυασμού «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών» (ΔΗ.Π.Ι.) για μέλος του ΔΣ και ως εκπρόσωπος στον ΠΙΣ»
 5. την με αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΣΠ: 5881/18-9-2018 υπεύθυνη δήλωση του μέλους του ΙΣΠ κ. Βασιλείου Φρούντζου του Χρήστου, περί επιθυμίας του για απόσυρση της υποψηφιότητάς του από το συνδυασμό «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών» (ΔΗ.Π.Ι.) για τον λόγο που επικαλείται σ’αυτή.
 6. την από 18/9/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

την από 18/9/2018 απόσυρση της υποψηφιότητας του μέλους του Ι.Σ.Πατρών κ. Φρούντζου Βασιλείου του Χρήστου, ως υποψηφίου του συνδυασμού «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών» (ΔΗ.Π.Ι.) για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 5780/14-9-2018 ανακήρυξης υποψηφίων του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που αφορούν στις αρχαιρεσίες της 14ης/10/2018. Ως εκ τούτου τα υποψήφια μέλη του Συλλόγου στις επερχόμενες στις Αρχαιρεσίες της 14ης/10/2018 για ανάδειξή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον ΠΙΣ, ανά συνδυασμό, διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.)
 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Ανδρικόπουλος Βλάσιος Χρήστου Καρδιολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Ασημακόπουλος Αθανάσιος Ευθυμίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βάσσης Κωνσταντίνος Θωμά Παθολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γατοπούλου Αικατερίνη Θεοφίλου Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Διαμαντή Βασιλική Νικολάου Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Διδάχος Φίλιππος Αντωνίου Αναισθησιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζάχος Κωνσταντίνος Ιωάννη Χειρουργικής Παίδων ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Καρβελάς Φώτιος Παναγιώτη Χειρουργικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μάρκου Σπυρίδων Αθανασίου Γενικής Ιατρικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπαλάσκας Μάρκος Σωτηρίου Χωρίς ειδικότητα ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
ΜΠΕΚΙΟ - ΡΟΚΑΪ (Beqo Rrokaj) ΤΑΤΙΑΝΑ (Tatjana) ΦΟΤΟ (Foto) Γενικής Ιατρικής ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπανδρέου Παναγιώτης Aνδρέα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαχριστόπουλος Γεώργιος Νικολάου Παθολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Πέτρου Γεώργιος Μιχαήλ Ενδοκρινολογίας ΑΚΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταθάς Ελευθέριος Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σταθόπουλος Μιχάλης Δημητρίου Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τσέλιου Παρθενόπη Μιχαήλ Μικροβιολογίας ΑΚΙ ΔΣ
Φωκαεύς Ελευθέριος Δημητρίου Ουρολογίας ΑΚΙ ΔΣ & ΠΙΣ
 
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αβραμοπούλου Ευδοξία Βασιλείου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Αλατάκη Ροδόπη - Ειρήνη Αναστασίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Αλεξανδροπούλου Βικτωρία Νικολάου Παιδιατρικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Βερετάνος Χρήστος Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Βούρτσης Διονύσιος Nικολάου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Δάβουλος Χρήστος Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Δραγώτης Κωνσταντίνος Ευθυμίου Χειρουργικής ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κακατσίδης Βασίλειος Φώτη Δερματολογίας -  Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κολόσακα Μάρθα Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Κωστούλας Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Λαζαράτος Γεώργιος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ & ΠΙΣ
Λάτα Ελένη Δημητρίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Λουκοπούλου Παναγιώτα Αθανασίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Μανιάς Όθων Κωνσταντίνου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπούνας Ανδρέας Γεωργίου Ρευματολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Μωρίκη Γεωργία Κωνσταντίνου Δερματολογίας -  Αφροδισιολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαγεωργίου Αγγελική Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαγεωργίου Γεώργιος Αθανασίου Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Περιμένης Πέτρος Σταύρου Ουρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ροδοπούλου Γεωργία Πέτρου Μικροβιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Σακαρέλλος Παναγιώτης Γεωργίου Παθολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Ταγκαλάκη Αναστασία Οδυσσέα Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΑΚ ΔΣ
Τερζής Ευστάθιος Κωνσταντίνου Νευρολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Τουλγαρίδης Θεόδωρος Φωτίου Καρδιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
Χατζηϊωαννίδου Μαρία Θεοδώρου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΑΚ ΔΣ & ΠΙΣ
 
Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι)
 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αγγελοπούλου Αθηνά Φωτίου Γενικής Ιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Αθανασόπουλος - Σερέτης Παναγιώτης Κωνσταντίνου Ακτινοδιαγνωστικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Ανδριόπουλος Γεώργιος Παναγιώτη Χωρίς ειδικότητα ΔΗΠΙ ΔΣ
Γιαννακοπούλου Φωτεινή Ανδρέα Ψυχιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Γούδας Λεωνίδας - Κωνσταντίνος Kωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζιάς Στέλιος Αναστασίου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζούπας Γεώργιος Αριστομένη Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κατσιμπρής Ιωάννης - Ελευθέριος Μερκουρίου Οφθαλμολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Κοσμαρίκου Αλεξάνδρα Βασιλείου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΠΙΣ
Λεβεντέλη Σοφία Βλασίου Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Λιβιεράτος Έκτορας Γεωργίου Παθολογίας ΔΗΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λόντος Βασίλειος Σπυρίδωνα Παιδιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπράχου - Ξενάκη Ζωή Κωνσταντίνου Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Νικολάου Αλεξάνδρα Στεφάνου Παιδοψυχιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Πίκουλα Παγώνα Xρήστου Γενικής Ιατρικής ΔΗΠΙ ΔΣ
Σκουρλάς Κωνσταντίνος Δημητρίου Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σπηλιοπούλου Μαγδαληνή Ιωάννη Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Σπυρόπουλος Σπυρίδων Δημητρίου Γαστρεντερολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Σωτηρούδης Απόστολος Φροίξου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Ταγκαλάκης Γεώργιος Φωτίου Καρδιολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ
Χρυσανθακόπουλος Χρήστος Bασιλείου Ουρολογίας ΔΗΠΙ ΔΣ & ΠΙΣ
 
Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ)
 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αμανατίδης Θεόφιλος Κυριάκου Χειρουργικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ανδρέου Μαρίνα Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιακουμής Αναστάσιος Παναγιώτη Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γιαμαρέλου Αδαμαντία Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Γουλιμή Ευαγγελία Ιωάννη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Γραμματικόπουλος Γεράσιμος Γρηγορίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ευφραιμίδης Γεώργιος Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ζιαζιάς Δημήτριος Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Κανελλάκης Παναγιώτης Αναστασίου Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Καπλάνης Χαράλαμπος Ανδρέας Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Κατσακούλης Ευάγγελος Χριστόφορου Γαστρεντερολογίας ΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Κελεσίδου Ουρανία Αναστασίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Κεχαγιάς Δημήτριος Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος Μιλτιάδη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαγκλάρας Νικόλαος Αθανασίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μόσχου Παρασκευάς - Μιχαήλ Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Μπαβέλου Αικατερίνη Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Μπέλλου Αγγελική Ζώη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Οικονομάκου Μαρία - Ζωή Γεωργίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπάκου Μαρία Κωνσταντίνου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Παπαρίζου Κλεοπάτρα Αποστόλου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Πίτσας Γεώργιος Ευσταθίου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σαλαμαλίκη Χριστίνα Νικολάου Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Σερπάνος Δημήτριος Σωτηρίου Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Σολωμός Θεόδωρος Χαριλάου Γενικής Ιατρικής ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Τσόλκα Νίκη Κωνσταντίνου Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ
Τσόχατζης Στυλιανός Χάρη Χωρίς ειδικότητα ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
Ψαρομυάλου Αικατερίνη Αθανασίου Παθολογίας ΕΜΕΙΣ ΔΣ & ΠΙΣ
 
Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
 
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννη Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Αδαμοπούλου Ελένη Iωάννη Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Ανθρακόπουλος Μιχαήλ Βασιλείου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Βογιατζής Γρηγόριος Σταματίου Αναισθησιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γεωργόπουλος Νεοκλής Ανδρέα Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Γιαννάκενας Κωνσταντίνος Χρήστου Πυρηνικής Ιατρικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγοράκης Λυκούργος Λεωνίδα Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ
Δουμανάς Κωνσταντίνος Παναγιώτη Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Θεανίδου Θεανώ Βασιλείου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Θεοδωρή - Αθανασοπούλου Ελένη Γεωργίου Αιματολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Αλκιβιάδη Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Κανελλόπουλος Βασίλειος Σταματίου Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρατσόλης Γεώργιος Παναγιώτη Καρδιολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κάρδαρη Μαρία Ιωάννη Κυτταρολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Κουλουμπή Κωνσταντίνα Aριστοτέλη Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ
Μαργαρίτης Βασίλειος Γρηγόριου Γαστρεντερολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μαρκέτος Γρηγόριος Κων/νου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μεταλληνός Ιωάννης - Χριστόδουλος Σπυρίδωνος Νευρολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Μιχαήλ Ανδρέας Παναγιώτη Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Μιχαλάκη Μαρίνα Aλεξάνδρου Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Μοσχόπουλος Γεράσιμος Δημητρίου Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΔΣ
Ξαπλαντέρη Παναγιώτα Αθανασίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Αντωνίου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παπαδέας Ευάγγελος Σωτηρίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Παστρωμάς Βασίλειος Γεωργίου Ακτινοδιαγνωστικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πατρινός Αθανάσιος Παναγιώτη Νευρολογίας ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ρούπας Νικόλαος Δημητρίου Ενδοκρινολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Σάββα Μαργαρίτα Νικολάου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σαρρής Βασίλειος Ελευθερίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σούφρας Γεώργιος Δημητρίου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Στολάκης Νικόλαος Σταύρου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τάγαρη Παναγιώτα Δημητρίου Αναισθησιολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Τέγου Ζωή Αθανασίου Νεφρολογίας ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τζαβάρας Πλούταρχος Χρήστου Καρδιολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Τζικάκης Ιωάννης Σταύρου Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΕΣΙ ΔΣ & ΠΙΣ
Τρίγκα Μαρία Γερασίμου Παιδιατρικής ΕΣΙ ΔΣ
Φραγκούλια Αγγελική Βασίλειος Παθολογίας ΕΣΙ ΔΣ
Χριστοδούλου Γεώργιος Ευσταθίου Ορθοπαιδικής ΕΣΙ ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.Σ.Υ.)  
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Παράταξη Όργανο Υποψηφιότητας
Αλεξοπούλου Δήμητρα Μιχαήλ Χωρίς ειδικότητα ΙΑΣΥ ΔΣ
Αντωνάκης Γεώργιος Λεωνίδα Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ασημακοπούλου Ασπασία Bασιλείου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Βρεττός Θεοφάνης Χρήστου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Γκλιάτης Ιωάννης Δημητρίου Ορθοπαιδικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Γκορίλας Θωμάς Ιωάννου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γουρζής Φίλιππος Πάνου Ψυχιατρικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Γούτου Παναγιώτα Σωτηρίου Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ζήσης Θεόδωρος Γεωργίου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέα Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Ηλιόπουλος Παναγιώτης Χρήστου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ηλιοπούλου Μαρία Ιωάννη Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Θεοχάρης Γεώργιος Ιωάννη Γαστρεντερολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Ιακωβίδου Ερμιόνη Γεωργίου Μικροβιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Κακούρης Γεώργιος Βασιλείου Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Καραΐνδρος Ιωάννης Ηλία Παθολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καρατζάς Γεώργιος Εμμανουήλ Ακτινολογίας -  Ραδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρατζάς Νικόλαος Παναγιώτη Πνευμονολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Καργιώτης Οδυσσέας Νικολάου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Καρούζος Νικόλαος Kωνσταντίνου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Κλινάκη Άννα Ανδρέα Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κότσιφας Κωνσταντίνος Χρήστου Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουρελέας Σωτήριος Ανάργυρου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κουτρούλια Ελένη Ιωάννη Νεφρολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Λαμπίρης Νικόλαος Hλία Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαζαράκης Ανδρέας Σπύρου - Γεράσιμου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαρούλης Ιωάννης Χαραλάμπου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μαρτσέκης Λουκάς Γεωργίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μαστοράκου Άννα Νικολάου Πυρηνικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Μαστρονικολής Νικόλαος Στέλιου Ωτορινολαρυγγολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Μηχανετζή Αγγελική Παναγιώτη Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μπαρδούσης Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπελέζος Θεόδωρος Κωνσταντίνου Γενικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπλάνη Βιργινία - Αικατερίνη Χρήστου Χωρίς ειδικότητα ΙΑΣΥ ΔΣ
Μπουρλής Κωνσταντίνος Διονυσίου Νευρολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ντούβας Ιωάννης Γεωργίου Αγγειοχειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ευαγγέλου Νευροχειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Παναγιωτοπούλου Ελένη Σταύρου Μικροβιολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδημάτος Παναγιώτης Νικολάου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Παπαδημάτος Κυρηναίος Γερασίμου Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παπαλάμπρου Δημήτριος Γερασίμου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Παρίδης Λεωνίδας Κωνσταντίνου Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Πατριαρχέας Γεώργιος Βασιλείου Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Σαμψώνας Φώτιος Λουκά Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Σβόλης Κωνσταντίνος Αλεξίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Σιαμπαλιώτη Αθηνά Iπποκράτη Αναισθησιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Σκρουμπής Γεώργιος Νικολάου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ & ΠΙΣ
Σουγλέρη Μαρία Γεωργίου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταθοπούλου Μαρία Βασιλείου Οφθαλμολογίας ΙΑΣΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ταρκαζίκη Μαρία Ιωάννη Γενικής Ιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Τρίγκας Παναγιώτης Κωνσταντίνου Νεφρολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσίγκας Γρηγόριος Γεωργίου Καρδιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσίρος Αριστείδης Nικολάου Πλαστικής Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Τσιτσάρας Χαράλαμπος Διονυσίου Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Φίλιας Αθανάσιος Νικολάου Παιδιατρικής ΙΑΣΥ ΔΣ
Φιλιππόπουλος Βασίλειος Ιωάννη Παθολογίας ΙΑΣΥ ΔΣ
Φιλιώτης Νικόλαος Γεωργίου Χειρουργικής ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Φλαμπουριάρης Σπυρίδων Στυλιανού Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
Χριστοπούλου Αθηνά Νικολάου Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΥ ΠΙΣ
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Άννα Μαστοράκου            Γεώργιος Πατριαρχέας

  Κοινοποίηση:  Μέλη Ι.Σ. Πατρών

________________________________________________________________________

Απόφαση υπ' αρ. 5844/17-9-2018 περί ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ. 5780/14-9-2018 ανακήρυξης υποψηφίων του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που αφορούν στις Αρχαιρεσίες της 14ης/10/2018 κατά το σκέλος που αφορά στην ανακήρυξη του μέλους του Ι.Σ. Π. κ. Παπαδά Θεοδώρου του Αθανασίου ως υποψηφίου του συνδυασμού «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών» (ΔΗ.Π.Ι.) για μέλος του ΔΣ και ως εκπρόσωπος στον ΠΙΣ».pdf

________________________________________________________________________

 Αρ, πρωτ.: 5780/14-9-2018 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Αρχαιρεσιών ΙΣΠ.pdf

________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Αρ. Πρωτ.: 5150/3-9-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σύμφωνα με:
 1. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ.Α΄)
 2. την από 16/3/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (56η συνεδρίαση)
 3. τις από 12/3/2018, 7/05/2018, 23/7/2018 & 3/9/2018 αποφάσεις του

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του σε διενέργεια αρχαιρεσιών την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 από την ανατολή (07:32 π.μ.) μέχρι την δύση (6:49 μ.μ.) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:
 1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
 2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
 3. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276)
 4. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες διέπεται αυστηρά από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΙΝ)

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες έχουν:
 1. οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση. (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1, περ. β). [Σημ.: Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν. (Άρθρο 293, παρ 2.)]
 2. όσοι δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2 περ. γ)
 3. όσοι έχουν εξοφλήσει την εισφορά του τρέχοντος έτους 2018 οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών δηλαδή έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. (Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που εξοφλήσουν την εισφορά τους ηλεκτρονικά όπως αποδεικνύεται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα) (Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ). (ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2, α)

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

(ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ)

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ιατρικών Συλλόγου έχουν τα μέλη που:
 1. είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δηλ.: εξόφληση εισφοράς έτους 2018 έως την Πέμπτη 13/9/2018, ώρα 2 μ.μ. (Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ).  ΑΡΘΡΟ 304, παρ 2
 2. δεν έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ. (Η απαγόρευση ισχύει για μια πενταετία από την τιμωρία. Σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτάται το δικαίωμα αυτό) (άρθρο 304, παρ 2)
 3. δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. (άρθρο 304, παρ 2)
 4. δεν έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. (Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στο Ιατρικό Σύλλογο, και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση) (άρθρο 304, παρ 2)
 5. εκτεθούν ως υποψήφιοι εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. (Παρ 1,2,4 άρθρου 279)
 6. εκτεθούν ως υποψήφιοι των Πειθαρχικών Συμβουλίων, (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη) να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο ιατρικό σύλλογο. (Άρθρο 324 παρ.2)
 7. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι. (Άρθρο 293, παρ 2.)

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 1. Οι υποψήφιοι εντάσσονται είτε σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι. (Άρθρο 305 παρ. 1).
 2. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων. [Άρθρο 305 παρ. 1]. (Ως εκ τούτου ανά όργανο: α) για το Διοικητικό Συμβούλιο έως και 26 υποψήφιοι β) για τακτικά μέλη Πειθαρχικού έως και 12 υποψήφιοι και έως και ισάριθμοι αναπληρωματικά, γ) για εκπρόσωποι στον ΠΙΣ έως και 20 υποψήφιοι και δ) για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως και 6 υποψήφιοι).
 3. Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. (Άρθρο 305 παρ. 1).
 4. Η ανακήρυξη υποψηφίων για τα όργανα του ΙΣΠ ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών (ΕΔΩ) ή μεμονωμένων υποψηφίων (ΕΔΩ) υποβαλλόμενης στην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μέχρι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2 μ.μ.. (Άρθρο 305 παρ. 2). Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων. Άρθρο 305 παρ. 3. (Η βεβαίωση αυτή σε ότι αφορά στους συνδυασμούς θα εκδοθεί αυτεπαγγέλτως από τον ΙΣ Πατρών εφόσον πληρούνται τα κριτήρια υποψηφιότητας ανά υποψήφιο μετά την κατάθεση της αίτησης του συνδυασμού).
 5. Όσον αφορά στους συνδυασμούς, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού και υποβάλλεται πρωτότυπη. (Άρθρο 305 παρ. 2). Δύναται δε να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συνδυασμού.
 6. Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου θα ανακηρύξει με έγγραφη ανακοίνωση τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Συλλόγου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ispatras.gr),. (Άρθρο 305 παρ. 2).
 7. Ο κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος ορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, με έναν (1) αναπληρωτή, από τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας. (Άρθρο 306 παρ 5).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

 1. Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 θα εκτεθεί στα γραφεία του Συλλόγου κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (έως 8/10/2018, ώρα 2 μ.μ.). [ΑΡΘΡΟ 304, παρ 1 β)]
 2. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν (Άρθρο 306 παρ 6.)
 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος (του Π.Σ.) εκλέγονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, εφόσον εκλέγουν έδρα, την πρώτη έδρα από εκείνες που τους αναλογούν καταλαμβάνει ο υποψήφιος πρόεδρος του συνδυασμού, θεωρώντας ότι έλαβε ως σταυρούς το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τις υπόλοιπες έδρες καταλαμβάνουν τα αμέσως επόμενα πλειοψηφήσαντα υποψήφια μέλη του συνδυασμού (Άρθρο 324 παρ. 3)
 4. Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του με οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα μέλους ΙΣ Πατρών ή διαβατήριο κλπ)
 5. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής. (Άρθρο 306 παρ 7).
 6. Η ψηφοφορία λήγει με την δύση του ηλίου, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι. Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της μπορεί να υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη (Άρθρο 306 παρ 8).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                             Γεώργιος Πατριαρχέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΙΣΠ 2018 (pdf)

_______________________________________________________________________________________________