ΥΑ-Εκπαίδευση-στην-Ιατρική-Ειδικότητα-της-Οφθαλμολογίας-ΦΕΚ-1335_18-4-2019-τΒ΄ (1)

ΦΕΚ-1356_19-4-2019-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-ψυχιατρικής-παιδιού-εφήβου

ΦΕΚ-1343_194-2019-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-Στοματικής-Γναθοπροσωπικής-Χειρουργικής

ΦΕΚ-1401_23-4-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-γαστρεντερολογίας

ΦΕΚ-1799_22-5-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-αναισθησιολογίας

ΦΕΚ-2271_11-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Νεφρολογίας

ΦΕΚ-2272_11-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ειδικότητα-της-Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας-και-στην-Εξειδίκευση-της-Κλινικής-Εξειδίκευσης (1)

ΦΕΚ-2384_19-6-2019-Εκπαίδευση-στην-ειδικότητα-της-ιατρικής-Βιοπαθολογίας_εργαστηριακής-ιατρικής-και-Χειρουργικής-παίδων-1

ΦΕΚ-2503_25-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Δημόσιας-Υγείας-Κοινωνικής-Ιατρικής

ΦΕΚ-2524_26-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-Ιατρική-ειδικότητα-της-Ιατρικής-Γενετικής-και-στην-Ιατρική-ειδικότητα-της-Ρευματολογίας

ΦΕΚ-2661_1-7-2019-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Γενικής-Ιατρικής-και-τροποποίηση-ΥΑ-για-εκπαίδευση-στην-Εργαστηριακή-Γενετική

ΦΕΚ-2745_3-7-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Ψυχιατρικής

ΦΕΚ-2806_4-7-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Ορθοπαιδικής-και-Τραυματολογίας

ΦΕΚ-2854_5-7-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Παιδιατρικής

ΦΕΚ-2836_5-7-2019-Εκπαίδευση-στις-ιατρικές-ειδικότητες-Φυσικής-ιατρικής-αποκατάστασης-και-της-Πυρηνικής-Ιατρικής

ΦΕΚ-2856_5-7-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-εσωτερικής-παθολογίας

ΥΑ-Εκπαίδευση-στην-Ιατρική-Ειδικότητα-της-Οφθαλμολογίας-ΦΕΚ-1335_18-4-2019-τΒ΄