Παράταση στην προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Σύμφωνα με απόφαση  της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών  Ε.Τ.Α.Α. και την από 13/12/2012 απόφαση  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση  στην προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., έως και τις 31/1/2013.

Τα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που αναφέρονταν στα ειδοποιητήρια που είχαν αποσταλεί στους συνταξιούχους κατά την πρώτη φάση της καταγραφής.

Νέα ειδοποιητήρια θα αποσταλούν εκ νέου στους μη καταγραφέντες συνταξιούχους.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας παράτασης, θα διακοπεί η καταβολή συντάξεως σε όσους δεν θα έχουν καταγραφεί.