2ο Συνέδριο “Patras Radial, Patras Primary, Patras Valves”, Πάτρα 27 Νοεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδας, διοργανώνει το Σάββατο 26 & την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, στο  Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2ο Συνέδριο “Patras Radial, Patras Primary, Patras Valves.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΟ 2016

Διοργάνωση:

Γεώργιος Χάχαλης

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

 

Πληροφορίες:

C.P.R.
Conferences – Public Relations
Loukia Simonoviki – Kordopati
11 Petmeza str, 26442 Patras – Greece
Tel: +30 2610 995698
Fax: +30 2610 995691
e-mail:
[email protected]
Please visit our website:
www.cprconferences.gr