Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα «ΗΩΣ» πραγματοποιεί σεμινάριο με θέμα :

«Αγχώδεις Διαταραχές»

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και θα πραγματοποιηθεί στην Γηριατρική & Γεροντολογική Εταιρία Νοτιοδυτικής Ελλάδας το Σάββατο 25 Μαΐου 2013 και ώρα 11.00 – 14.00.

Στο σεμινάριο δίνονται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης αμοιβαίως αναγνωρισμένα από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Ευρωπαϊκό συμβούλιο πιστοποίησης συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης  EACCME – U.E.M.S.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Δελτίο συμμετοχής σεμιναρίου

Ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2613 603630 (εργάσιμες μέρες από τις 9:00 έως τις 14:30)

ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ
ΚΕντρο ΚΟΙνοτικής ΨΥχιατρικής
Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Α. Ψυχιατρική Κλινική Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών
τ.κ. 26504, Πάτρα