Ομιλία με θέμα: , Πάτρα 21 Νοεμβρίου 2015

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού (Κανακάρη 58) θα ομιλίσει η επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής του Παν/μίου Αθηνών κ. Γεωργία Περικλ. Τρακαδά, με θέμα:

<<Φυσιολογικός και Παθολογικός ύπνος>>

ΟΜΙΛΙΑ κ. Τρακαδά