Καρκίνος του Πνεύμονα, Πάτρα 18 Νοεμβρίου 2015

Καρκίνος του Πνεύμονα


Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

18 Νοεμβρίου 2015
Πάτρα, Ξενοδοχείο Patras Palace

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/15-karkinospn/index.asp?c=i

Πληροφορίες:

Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra