Ιατρική Ημερίδα Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής & Γεροντολογίας, Πάτρα 15/12/2017

Δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15-12-2017 – Πάτρα