Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’13, Πάτρα 24-25/1/2014

Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’13 που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΔΟΡΑΜΜΑ 2013

Πληροφορίες:

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Α
Ηρώων Πολυτεχνείου 40
264 41, Πάτρα
τηλ: 2610 432200
e-mail: [email protected]