Ανοικτή ομιλία για το κοινό-Σακχαρώδης Διαβήτης: από την πρόληψη στην χειρουργική θεραπεία, Πάτρα 1 Ιουλίου 2015

Ομιλία από τους ιατρούς Απόλλωνα Ζυγομαλά και Ρόδη Παπαρώδη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για το μείζον πρόβλημα του Σακχαρώδη Διαβήτη, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 στο ξενοδοχείο Astir Patras Hotel στις 8:00 μ.μ.