Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις 2019 – Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Εταιρείας μας για το 2019 .

 

Πληροφορίες: empakan2019_programma