4ο Συνέδριο ‘Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, Ναύπλιο 31/3-2/4/2017

Η ‘Ενωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος διοργανώνει το 4ο Συνέδριό της στις 31 Μαρτίου 2017 – 02 Απριλίου 2017 στο Ναύπλιο, στο ξενοδοχείο Αμαλία.

Επισυνάπτεται  ο χαιρετισμός του Προέδρου καθώς και οι δυνατότητες προς χορηγία.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη γραμματεία του Συνεδρίου.

Γραμματειακή Υποστηριξη : Mideast Travel Worldwide
Υπεύθυνες Επικοινωνίας: ‘Αση Παπαδοπούλου-Γεωργία Κριτσωτάκη
Τηλ.:211 211 884, 211 2118849, Fax: 210 6426147,
e-mail: [email protected] / [email protected] website: www.mideast.gr