Διεθνές Συνέδριο και 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 6-9/3/2013

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6- 9 Μαρτίου 2013, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνεδρίου : 6- 9 Mαρτίου 2013 
Προθεσμία προ-εγγραφής: 1η Μαρτίου 2013 

Ιστοσελίδα συνεδρίου