2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, Κώς 23-24 Ιουνίου 2018

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
Κως, 23-24 Ιουνίου 2018
KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (KICC)
«Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη»

Programma Kos 23 & 24 June 2018

 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8

τ.κ.: 106 78,  Αθήνα

Τηλ.: 213-2147529

Fax: 210-3307183

E-mail: [email protected]