2ος Διεθνές Αθηναϊκό Συμπόσιο με θέμα την πρόληψη του Γαστρεντερικού Καρκίνου, 5 Ιουλίου 2014
2ος Διεθνές Αθηναϊκό Συμπόσιο Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014 με θέμα την πρόληψη του Γαστρεντερικού Καρκίνου.

 

Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://athens-symposium2014.com