Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο, Βαρκελώνη, Ισπανία 30/8-3/9/2014

Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο 2014
Βαρκελώνη, Ισπανία
30.08.2014 – 03.09.2014

Πληροφορίες:

MidEast Travel

Βασ. Σοφίας 105-107, 115 21 Αθήνα

Τηλ.: 211 2118888, Fax.: 210 6426147

E-mail: [email protected]

Website: www.mideast.gr