6ο Πανελλήνιο Γηριατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, Λευκάδα 27-30/6/2019

Δείτε το τελικό πρόγραμμα: ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ