40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 14-17 Μαΐου 2014
Το 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 14-17 Μαΐου 2014, στο Ξενοδοχείο Hilton Athens.

Χορηγούνται 24 Μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

Το Επιστημονικό του Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίκαιρα ιατρικά θέματα και  εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας:

Τελικό πρόγραμμα

  • Συζητήσεις Κλινικών Περιπτώσεων, πατήστε εδώ
  • Κλινικά Φροντιστήρια, πατήστε εδώ
  • Διεταιρικές Συζητήσεις, πατήστε εδώ
  • Σεμινάρια, πατήστε εδώ
  • Βραχείες Διαλέξεις, πατήστε εδώ
  • Ημερίδες Ειδικών Ιατρικών Εταιρειών, πατήστε εδώ
  • Επιστημονικές Εκδηλώσεις Φορέων, πατήστε εδώ
Πληροφορίες-Γραμματεία: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ● Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
www.mednet.gr ● Τηλ.: 210 72 11 845 ● Fax: 210 72 15 082
● e-mail: [email protected] , [email protected]