16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Αθήνα 3-5 Οκτωβρίου 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο, από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε Περιλήψεις των Εργασιών σας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών έως 15 Ιουλίου 2013.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς, ενδεικτική θεματολογία και περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε πατώντας εδώ.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα