13ο Μετ/κό Σεμινάριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Καλαμάτα 31/1-1/2/2014

Πρόσκληση 13ο Μετ Σεμινάριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-1

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

Πληροφορίες;

Ελένη Καραταμπάνη
Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Τηλ. 2105212038
Φαξ. 2105212150