1ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική, Αθήνα 29-30 Μαρτίου 2014

Το 10 Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων (Debates), που διοργανώνει η Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29 και 30 Μαρτίου 2014 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Τελικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

MD Congress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]