Χειμερινό Σχολείο Γηριατρικής, Βυτίνα 11-13 Δεκεμβρίου 2015

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης:
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο – Βυτίνα

11-13 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τ.Θ. 2816 Άστρος, Τ.Κ. 220 01
Τ: 27550 22201, F: 211 8505006
E: [email protected], www.e-vip.com.gr