Σύγχρονες μοριακές εξελίξεις. Νέα φάρμακα. Νέες θεραπείες, Αθήνα 25-26 Μαΐου 2018

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου με θέμα
«Σύγχρονες μοριακές εξελίξεις. Νέα φάρμακα. Νέες θεραπείες»
που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου
στην Αθήνα, στις 25-26 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Divani Acropolis,
παρακαλούμε βρείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα.

E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext:44)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected] [email protected]