Εντατικό σεμινάριο γηριατρικής, Βυτίνα, 25-27/11/2016

Δείτε το πρόγραμμα: Γηριατρική Εταιρεία ΝΔ Ελλάδος – Εντατικό Σεμινάριο Γηριατρικής 25-27 ΝΟΕ 2016