Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Σακχαρώδης διαβήτης για μη διαβητολόγους. Ιωάννινα 13/4/2013

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Σακχαρώδης διαβήτης για μη διαβητολόγους

Ιωάννινα 13/4/2013

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ