Εκδήλωση “Προληπτικής Ιατρικής”, Μάνη 21 Ιουνίου 2014

Προληπτική Ιατρική στη Μάνη 2