Διαβαλκανική Ημερίδα, Η υπερθερμία ως Αποτελεσματικό Εργαλείο στην Καταπολέμηση του Καρκίνου, Αθήνα 21-23 Ιουνίου 2017

Διαβαλκανική Ημερίδα, Η υπερθερμία ως Αποτελεσματικό Εργαλείο στην Καταπολέμηση του Καρκίνου

Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2017

Τόπος: Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες: Υπερθερμία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΓΚΟΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ


Thessaloniki – GREECE
47, V. Irakliou  P.C. 54623
Tel.:  +30 2310 226250+30 2310 219407
Fax: +30 2316 009072
email: [email protected]
website: www.premium-events.gr