6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση Και Κατάλογος Θέσεων Επικουρικών Ιατρών 07-07-2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-07-07-2023

Πηγή: 6η ΥΠΕ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ