Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πρόσληψη ιατρών των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής για το νεοσύστατο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα και το Τμήμα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας.

 

Για την θέση Ψυχιατρικής: Ψυχιατρική

Για την θέση Παιδοψυχιατρικής: Παιδοψυχιατρική