Προκηρύξεις Θέσεων – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκηρύξεις οι οποίες προκηρύχθηκαν από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Πρόκειται για:

1) Προκήρυξη 1 κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου

2) Προκήρυξη 4 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών


Δείτε τις προκηρύξεις αναλυτικά εδώ:

1η Προκήρυξη :ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2η Προκήρυξη: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ