Προκήρυξη 20 Θέσεων Εργασίας για Ιατρούς, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Κύπρος

20 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διάφορων ειδικοτήτων (για ΤΑΕΠ, Προσωπικοί Ιατροί για Κέντρα Υγείας, Ακτινολογίας και Γυναικολογίας) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) της Κύπρου.

Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.shso.org.cy

 

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη