Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία-Καρδιολογία”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ