Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) – 18 Κενές Θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

Προκηρύξεις οι οποίες προκηρύχθηκαν από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Οι προκηρύξεις αφορούν:

1) 9 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

2) 9 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων

 

1η Προκήρυξη: Πνευμονιολογία

2η Προκήρυξη: Ιατρικοί Λειτουργοί