Μetropolis Polyclinic LtD – Θέσεις εργασίας στην Κύπρο

Η Πολυκλινική Metropolis στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της, αναζητά ιατρικό προσωπικό υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία και στη  συνεχή εξέλιξη.

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας είναι απόλυτα εξαρτηµένη µε την ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του Metropolis είναι η δηµιουργία εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, αποτελεσµατικά στους νοσηλευοµένους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε ιατρικό προσωπικό για την πλήρωση θέσεων εργασίας  στα αντίστοιχα κέντρα της Πολυκλινικής στη Λευκωσία ως εξής:

  1. Ιατρός Παθολόγος , θέσεις 1
  2. Ιατρός καρδιολόγος , θέσεις 2
  3. Ιατρός Αναισθησιολόγος , θέσεις 1
  4. Ιατρούς Συνεργάτες

 

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη