Θεραπευτήριο Ολύμπιον, Πάτρα – Θέσεις Εργασίας Ιατρών

Πλήρωση θέσεων εργασίας ιατρών στo Θεραπευτήριο Ολύμπιον.

1) Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση ιατροί Γενικής Ιατρικής και Παθολόγοι για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Κλινικής.

2) Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση ιατροί Αναισθησιολόγοι για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Κλινικής, με εξαιρετικές απολαβές.

3) Ζητούνται ιατροί για την κάλυψη των εφημεριών στη Γενική Κλινική και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: [email protected]

 

Δείτε τις προκηρύξεις:

Προκήρυξη 1 

Προκήρυξη 2