Θέση εργασίας για Xειρουργό Οφθαλμίατρο στη Γαλλία

Ζητείται Χειρουργός Οφθαλμίατρος στην πόλη Λανγκόν, στη Γαλλία.

Ως Χειρουργός Οφθαλμίατρος στην Κλινική, θα είστε υπεύθυνος για:

  • Πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με τον καταρράκτη, την αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα και το βλέφαρο.
  • Παροχή συμβουλών για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων οφθαλμολογικών παθήσεων.
  • Συμβολή στο σχέδιο ανάπτυξης και επέκτασης του ιδρύματος.

Συνθήκες Εργασίας:

  • Ελεύθερο ρυθμό εργασίας, με τη δυνατότητα εργασίας 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
    Καμία εφημερία ή υποχρέωση.

Ελκυστική αμοιβή: 250 χιλιάδες ευρώ αποζημιώσεις + 50 χιλιάδες ευρώ συμβουλές.
Γραφείο και γραμματέας παρέχονται.

Πληροφορίες στο +33 185 090 956
Βιογραφικά στο email [email protected]