Θέσεις εργασίας στην Cooptalis – Xειρούργοι

Η Cooptalis αναζητά χειρουργούς σε όλη τη Γαλλία.

 

Πληροφορίες: Cooptalis – Chirurgien vicéral et digestif