Θέσεις εργασίας Ακτινολόγων στην Κύπρο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ακτινολόγων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Δρ Χλόη Συμεωνίδου (Διευθύντρια Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας., email [email protected]

Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικός Διευθυντής), email: [email protected]

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμουhttps://bit.ly/4bfIfVA

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 19 Μαΐου 2024